สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ๖ ราย ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

30 กรกฏาคม 2564